Bakom rubriken ligger Oscar Wilde (1854-1900), irländsk författare, dramatiker och samhällssatiriker. Man får anta att han inte tänkte på verksamhetsutveckling men väl på problemet med idéer som alla håller med om.

Idéer som tar en verksamhet till framtiden är ofta av en sådan karaktär att de bryter och utmanar traditioner, föreställningar och vanor. Att de flesta säger ”det går aldrig” eller rent av blir förbannade är ett gott tecken!

Men idéer som få håller med är väl hopplösa även om de är bra? Det beror på i vilken fas man är. Om alla håller med på ett tidigt stadium så finns risk att idén antingen är betydelselös eller felaktig. Att man i ett senare skede kan förklara, ”sälja in” och få acceptans för idén är liksom en annan historia.