Bus och trams på jobbet är bra. Det gör att vi mår och arbetar bättre. Vi blir kreativare och effektivare. Det har Samuel West som doktorerar på lek på arbetsplatsen vid Lunds universitet kommit fram till.

Det låter högst troligt. Och om det skulle visa sig att det inte stämmer? Tja, då är det inte mycket man förlorat.

Alfred E Neumann får tjäna som illustration till ämnet. Alfred är den fiktiva figur som prytt cirka 500 utgåvor av den amerikanska humortidningen MAD. Vad vore uppväxten utan MAD?