Begreppet skalfördelar används för att beskriva de fördelar en verksamhet får om den lyckas öka sin försäljning och produktion utan att öka kostnadsmassan i samma omfattning. Med ökande volym minskar styckkostnaden per produkt då de fasta kostnaderna kan slås ut på fler enheter. Men får man alltid skalfördelar oavsett typ av verksamhet? Skalfördelar får man i huvudsak om det är ungefär rätt att säga ”visst, det jobbar en hel del människor i vår verksamhet, men i stort så kan vår verksamhet ses ungefär som en maskin.” Det är ganska få verksamheter där liknelsen vid en maskin är riktig. I de flesta verksamheter är det mer rätt att säga ”visst, det finns en hel del maskiner och annat här, men i stort så kan vår verksamhet liknas vid ett stort team.” Att få ett team att fungera bra kan var en utmaning. Ju större team desto större utmaning, man riskerar att få skalnackdelar. Och organisationsform, ledarskap, mätsystem osv kan ha egenskaper som ytterligare ökar skalnackdelarna. Skenande IT-kostnader kan också vara en faktor att räkna med. Av många anledningar har det blivit allt svårare att dra nytta av en betydande storlek. Vill man få skalfördelar för den typ av verksamhet som bäst liknas vid ett team så får man använda andra metoder än för ”maskinen”. Man måste söka lösningar som på olika sätt klistrar samman den fragmenterade verksamheten och som ökar samarbete och helhetsperspektiv.

Bilden är från Kvalitetsmässan i Göteborg där hundratals människor fick sin lunch samtidigt. Varje tallrik var manuellt hanterad åtskilliga gånger innan den slutligen togs av gästen. Arbetet var uppenbart ineffektivt och kostnaden för varje serverad rätt måste ha varit hög. Den tillfälliga restaurangen led av betydande skalnackdelar.

Vilka skalnackdelar har din verksamhet och vad kan man göra åt dem?