Det förmodligen vanligaste förslaget för att lösa en verksamhets problem är ”tillsätt mer resurser”. Frågan är i vilka situationer det verkligen hjälper.

Att polisen som organisation har stora problem har nog inte gått någon förbi. Nyligen visade en intern enkät att polisens kommunikatörer har uselt förtroende för sina chefer, ett av flera exempel på både missnöje, bristande effektivitet osv. Även i polisens fall är en av de vanligast föreslagna lösningarna att man bör tillsätta fler poliser. Ett förslag som inte minst är politiskt gångbart.

I fredagens Dagens Samhälle intervjuas inrikesminister Anders Ygeman om hur polisen kan utvecklas. Och faktiskt är förslaget inte ”fler poliser”. Istället menar Ygeman att ”Vi kommer inte att lösa problemen genom att bara hälla på med fler poliser. Det skulle vara ett extremt dyrt sätt.” (Vad som har hänt med Ygeman sedan han i juni månad 2015 ville ha fler poliser framgår inte.)

Man kan utgå ifrån att en verksamhet som inte fungerar som det är tänkt, inte är hjälpt av fler resurser. Det är inte ens särskilt enkelt att avgöra om det överhuvudtaget behövs fler resurser så länge som verksamheten inte fungerar som den ska.

Däremot är det alltid enkelt att föreslå fler resurser. Det är också bedrägligt begripligt att kommunicera,. Det krävs väsentligt mer mod och självrannsakan att säga att vi levererar inte som vi borde för vi saknar kompetens, eller fungerande processer, eller målbilder, eller ledarskap, eller vision och mål eller något annat. (Och nej, inget av detta var ett dolt förslag på vad som är polisens problem!)

Nästa gång du hör ”vi måste tillsätta mer resurser”, stanna upp och ifrågasätt för förslaget kan vara verkningslöst eller skadligt. Det finns två grundstrategier för ”desperata förbättringar”; ”släng pengar på problemet” (meningslösa investeringar som kortsiktigt pekar på handlingskraft) eller ”spring fortare” (jobba hårdare, gör ”mer av samma”). Ibland kombineras strategierna, men de blir inte bättre för det.