Förenklat började processorienteringen i verkstaden (eller motsvarande). Med ökande volymer, serieproduktion och mer standardiserade produkter blev det ohållbart att ha borrmaskinerna i ett hörn av verkstaden, fräsarna i ett annat osv. Det var enkelt att se att en flödesorienterad uppställning av maskinerna var smartare. Glädjen blev dock kort. Snart insåg man att man bara gjort en lokal optimering i ett större system. Ledtiden från order till leverans var låååång, effektiviteten var låg och kunden inte helt nöjd. Mellan de involverade funktionerna fanns det murar. Det var nödvändigt att börja arbeta med att förbättra tvärfunktionella processer; riva murarna och skapa fungerande flöden. Och ungefär där har de flesta stannat.

Men blåser man in ännu mer varmluft i luftballongen man sitter i, så att man kommer upp på en högre höjd, får man möjlighet till nya insikter. Då kommer man att kunna se den egna verksamheten som en del av ett större värdenätverk där även viktiga kunder och leverantörer ingår. Mellan varje ingående organisation finns det murar, ännu högre murar än mellan funktioner. Ju högre mur desto större kostnad att ta sig förbi – och desto större potential att frigöra för den som river ner muren.

Många verksamheter är så beroende av kunder och leverantörer att deras största potential till förbättring ligger utanför den egna verksamheten, de största möjligheterna finns dolda i samarbetet och integrationen med andra aktörer. Flera av våra samhällsutmaningar kräver bättre fungerande tvärorganisatoriska processer. Det finns mer att hämta i de tvärorganisatoriska processerna än i de tvärfunktionella.  Men murarna är svårrivna och erbjuder en rad nya utmaningar. I stora koncerner äger man ibland merparten av alla ingående organisationer i ”sitt” värdenätverk, men lyckas likväl inte riva ner murarna i tillräcklig omfattning. Tvärorganisatorisk betyder också tvärjuridisk, tvärkulturell, tvärmätsystem, tvärbelöningssystem, tvärresultaträkning osv. Hur delar man den ekonomiska vinsten av en processförbättring om den hamnar hos en aktör medan en mindre förlust uppstår hos någon annan? Kanske behöver man en gemensam målbild och  ett gemensamt mätsystem som också är tvärorganisatoriskt? Kan man ha en tredjeparts-processägare som hjälper aktörerna att designa och förbättra helheten, och fördela vinsterna? (Ja, det kan man!) Potentialen är gigantisk. Och den går att frigöra med delvis nya angreppssätt.

Loggan ovan är hämtad från ett forskningsprojekt som vi på Trivector utförde tillsammans med LTH (med finansiering från Vinnova). Det mesta av resultaten ligger opublicerade. Forskningen berörde flera olika discipliner, fler än vad konferenser och publikationer i den akademiska världen ville veta av…