Det finns ett antal metaforiska uttryck som slentrianmässigt används för att beskriva verksamheter, en del är av olika anledningar värda att ifrågasättas. Vad menar man egentligen, kan det sägas tydligare och ärligare? När exempelvis en bufflig chef berättar att ”här är det högt i tak” betyder det allt för ofta att här pågår mobbing. I andra fall betyder det ”här är vi öppna för kritik av det vi gör.” Det kan också i sällsynta fall betyda ”här behöver man en lång stege för att byta lysrör.”

Ett av de vanligaste uttrycken är ”det sitter i väggarna”. Uttrycket brukar användas för att förklara svårigheter att ta till sig nya idéer och förändras. ”Det sitter i väggarna” syftar då på vad som antas vara svårpåverkade och konserverande värderingar som i vardagen medvetet eller omedvetet påverkar medarbetarna. Det kan handla om uppfattningar om vad som är rätt och fel, hur man ska vara mot varandra eller mot kunder, hur man utför en viss uppgift osv.

”Det sitter i väggarna” är inte ett särskilt klargörande uttryck. (Dessutom har Martin Timell i snart 20 års tid visat hur enkelt det är att riva väggar.) Det är lite fegt att undvika ett rakt språk och istället skylla på väggarna. Det sitter självfallet aldrig i väggarna. I väggarna sitter möjligtvis elledningar och isolering men inte mycket mer. Det som hämmar en verksamhets förmåga att ta till sig nya idéer och ändra på invanda mönster sitter rimligtvis i alla medarbetares huvuden. Varför inte säga som det är och börja jobba med problemet?