Allt fler efterfrågar ledningens engagemang för att driva olika frågor. Även de som redan från början fått sitt uppdrag av just ledningen upptäcker ofta att engagemanget trots detta är otillräckligt. Många blir då besvikna på den bristande uppbackningen. Innan man låter besvikelsen slå rot och gå ut över den egna prestationen kan det vara värt att fundera över bakomliggande orsaker och sätt att hantera dem.

Utanför ledningsgruppens mötesrum ringlar sig en lång kö av medarbetare som vill ha access för att lyfta frågor och söka stöd och engagemang för dem (om det i din verksamhet inte finns ett sådant rum med en kö utanför, så låtsats för en stund att det gör det). I kön finns representanter för tillfälliga satsningar, pågående projekt, eftersatta områden, underskattade områden, senaste krisen, fokusområden som ej integrerats i ordinarie ledningsarbete osv.  Projektledare, strateger och samordnare trängs med exempelvis verksamhetsutvecklare, processägare och internkonsulter.

Orsakerna är flera till att kön i många verksamheter blivit så lång. Nya och oväntade utmaningar kommer allt tätare. Ledningsprocesser är ofta ålderstigna och nya områden får vänta länge på att bli integrerade i ledningsarbetet. Få av en verksamhets beslut och satsningar är enkla att fullfölja. Mycket lite av det som är viktigt händer bara för att man bestämt att det ska hända. Allt fler beslut berör många eller i någon mån alla och förändringsresorna riskerar att bli långa och oförutsägbara. Ledningsgruppen kan bli en trång sektor när förväntningarna på multitasking och kontinuerligt engagemang når nya nivåer. Kanske kön ska ses som en böld som växer ut på en allt mer föråldrad centralistisk beslutsmodell.

Några möjligheter för dig som eventuellt står i kön:

  • Säkra att du inte behöver kön. Det första steget mot att korta köer är att eliminera det bakomliggande behovet. Undvik att ta på dig uppgifter där uppbackningen över tiden riskerar att inte motsvara behovet. Sök alternativ till att köa. Skapa en bakdörr och efterfråga en relevant styrgrupp där delar av ledningen vid behov kommer till dig. Eller ge uppdraget rätt perspektiv, påminn om att verksamheten inte behöver en digitaliseringsstrategi utan en digital strategi, att det inte funkar med en hållbarhetsstrategi utan det krävs en hållbar strategi, att jämställdhet inte kan drivas off-line i andra forum osv. Eller efterfråga helt enkelt en egen plats i ledningsgruppen.
  • Lämna kön. Varför står du i kön? Kanske ditt mandat är större än vad du uppfattat? Kanske är frihetsgraderna större än vad som framgått? Kanske du ska ge eff-aa-enn i att köa och utgå ifrån att det är enklare att senare be om förlåtelse än om tillåtelse just nu?
  • Träng dig. Har du rätt könummer? Frustrerad? Borde du tränga dig i kön? Men ledningsgruppen borde väl förstå vikten av den fråga du företräder tänker du. Ja, men de har svårt att i hastigheten skilja på om du borde stå längst fram eller på plats 14. Hitta ett sätt förtjäna en plats långt fram i kön och knacka bestämt på dörren. Att skapa en tydlig delseger kan vara ett sådant sätt. Svälj den eventuella förtreten över att buffliga vinnare hyllas över timida förlorare.
  • Var relevant när du får sändtid. Är du redo om du plötsligt befinner dig längst fram och faktiskt blir insläppt? Sitter hisspitchen för det fortsatta arbetet? Är din argumentation och ditt business case relevant för en ledningsgrupp?

Även om det inte alltid märks så vet alla att verksamhetens resurser är ändliga. Däremot antas ofta engagemang finnas i oändliga mängder. Engagemang ska allokeras ut i alla möjliga sammanhang och det ska gärna komma uppifrån. Ett bättre samspel mellan de som efterfrågar engagemang och de som förväntas ge det kan både öka den gemensamma mängden engagemang och göra det befriande oklart vem som egentligen engagerar vem.