Oj, där försvann 2020, skönt var det, och vi är redan en bra bit in i det nya året. Vi har lagt bakom oss ett år som var historiskt på ett okul sätt. Ett passerat år betyder att olika former av bokslut och summeringar görs. Och här kommer ytterligare ett försök till att fånga det gångna året och att spekulera i vad som kan förväntas i förlängningen av det, med fokus på verksamhetsutveckling. 2020 är inte det enklaste året att betrakta. Bruset från Covid-19 överröstade det mesta, men indirekt tjänade coronaeländet också som katalysator för en rad förändringar. Nedan följer några tydliga sådana och några mindre tydliga, vi får se om de senare växer till sig under 2021.

  • Digitalisering på turbo. Digitaliseringen nådde under 2020 överljudsfart och fortsatte så in i 2021. Digitalisering slår sönder traditionella trade-offs (resonemang typ ”du kan få lågt pris men då får du inte hög kvalitet”), digitalisering möjliggör samtidig utveckling av erbjudandet till kund och effektivisering av verksamheten. Ordet ”digitalisering” är på så sätt en ganska dålig etikett på området. Det höga tempot och den otydliga etiketten bidrar till att en rad konsekvenser av digitaliseringens möjligheter och konsekvenser ännu inte blivit uppmärksammade. När ska området mogna och de på sikt ologiska tjänsterna som digitaliseringschef etc försvinna? När ska digitalisering, processutveckling och HR börja ta gemensamt ansvar för kompetensförsörjning? Utifrån att värdeskapande byggs av en kombination av ”process”, ”people” och ”tool” där gränserna dem emellan blir allt suddigare
  • Medarbetarfokus drivs mot nya höjder. Kampen om rätt medarbetare hårdnar så att arbetsgivarna mjuknar. Ta alla begrepp som innehåller kund och prova ersätt ”kund” med ”medarbetare”. Då får du inte bara uppenbara medarbetartillfredsställelse utan också medarbetarupplevelse, medarbetarresa etc. Ser man denna trend isolerat, så kan den uppfattas lätt introvert och ge lite ”saft-och-bulle” känsla. Men på utsidan av verksamheten står kunderna och är mer krävande än någonsin. Räkna med att såväl ökad autonomi som andra vunna fördelar alltmer kombineras med växande ansvar för värdeskapande och resultaträkning.
  • Transformation rules! Under 2021 fick vi se en hel del av genuin transformation. Det brukar inte erkännas, men det typiska initiativet till verksamhetsveckling är av typen ”komma ifatt” (införa vad andra redan upptäckt är best practice) snarare än ”bryt ny mark” (gå före och visa omvärlden vad som är next practice). Även om transformationerna 2020 ofta var påtvingade, så blev det en nyttig övning inför de kommande åren.
  • Se mitt intresseområdes särart! Många verksamhetsutvecklare företräder ett visst intresseområde. Man är lite som Gessle, sitter på en sten vid en sjö i en skog. Där funderar man på sin särart, varför ingen förstår och ingen vill samarbeta (”ingen” är i detta sammanhang kodord för ”ledningen”). Kanske för att du sitter på sitter på en sten vid en sjö i en skog? Och definierat områden typ Kvalitet 4.0? Alla vill vara allt. Idéer stora som en husvagn förses med skylten hotell. Är det inte så att alla som ber om större respekt och uppmärksamhet redan förlorat matchen? Verksamhetsutvecklingen är alltjämt fragmenterad, medan verklighetens problem är multidisciplinära. Samarbeta mer, etikettera mindre. Riv staket, försök inte sätta upp dem.
  • Tusan, det går ju! Det omöjliga blev ibland möjligt. Ibland kan de stora stegen tas inte trots kort tid, utan tack vare. Förlängningen av ”transformation rules” är att självförtroendet stärks och gränsen för vad som uppfattas som omöjligt flyttas längre bort. Dessa nyvunna upplevelser och insikter kommer att behöva vårdas. Räkna med att du bortom corona garanterat kommer att få höra ”jojo, men då hade vi en pandemi” när nya idéer och deras genomförbarhet ska kvävas.
  • Årets vinnare – design sprints! Nej, design sprints kom inte 2020, men metoden fortsatte att vinna mark. Nu kan alla problem lösas på en vecka, i tankevärlden. Så när får vi implementation sprints? (Jo jag vet, de finns redan om man letar.)
  • Förändringsledning i förändring? När försvinner begreppet förändringsledning?  Dvs tanken om att en liten grupp, typiskt representerande ledningen, ska leda alla andra (förmodat ovilliga) till förändring – ”nu ska jag göra så att du bantar”. Förändringsledning är ett begrepp som härstammar från ett traditionellt paradigm som nu är under förtvining. Vi får se när det händer, men ordet förändringsledning och det synsätt som följer med har en sista förbrukningsdag, 2020 kom vi mer än 365 dagar närmre den. Trenden är ännu inte så uppmärksammad än, men den syns utanför Sverige.

Stefan Löfven började inte näthandla 2020. Inom verksamhetsutvecklingen hände inte det här 2020:

  • Verksamhetsutvecklarna ökade inte samarbetet. Ska du förbättra lite? Stäng dörren och fundera på vad du kan göra. Förbättra mycket? Öppna dörren och se vad du kan göra tillsammans med andra. Som verksamhetsutvecklare är ditt främsta och enda bestående uppdrag att samarbeta. Samarbeta, med någon som redan gör det du försöker göra. Eller har gjort. Och som nu ligger på hyllan. Eller tänker göra. Men med en annan etikett. Hitta de du borde samarbete med, och gör det! Mycket snack, och mycket verkstad.
  • Verksamhetsutvecklarna utvecklade inte sin tvåspråkighet. Verksamhetsutvecklare vill ofta ha förståelse för vad man erbjuder, att ledningen ska förstå metoder och vad de möjliggör. Man vill att ledningen ska förstå det språk som specialister och verksamhetsutvecklare talar. Bättre då att bli tvåspråkig. Precisera ditt värdeerbjudande och börja prata det språk som ledningen talar.

BC behöver inte betyda Before Christ. BC kan också betyda Before Computer. Och numera kan det också betyda Before Corona. Ibland sker skiften som ger ett före och ett efter, och då skillnaden mellan dessa är betydande. Snart går vi in i ett normalläge som är onormalt. Hur svårt det än kan vara att ta in, så kommer förändringstempot sannolikt att öka ytterligare. Då är det bra att minnas en del av det vi lärde oss 2020 – som ”tusan, det går ju”.

(Och backspegeln på bilden? Sitter på en klassisk VW typ 1, årsmodellen kan vara allt från 1968 till 1975. Även om nog ingen undrade.)