Min bok

”För den som verkligen vill lära sig mycket om processer är detta den svenska bibeln”
”Boken får betraktas som unik i sitt slag på svenska och rekommenderas mycket varmt”
”En redan bra bok som har blivit ännu bättre”
Bättre Produktivitet nr 8/2012

Processbaserad verksamhetsutveckling

Boken riktar sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma praktiker med ledningsuppgifter eller ansvar för verksamhetsutveckling. Processbaserad verksamhetsutveckling är heltäckande och behandlar precis det som titeln säger. Boken tar upp samtliga områden – från de grundläggande men underskattade, så som processynsättet, processkartläggning och processutveckling, till de mer avancerade som processägarskap, processorienterade organisationer och förändringsarbete. För att fördjupa förståelsen belyses dessa utifrån grundfrågorna ”varför?”, ”vad?” och ”hur?”. För praktikern finns flera kapitel av handbokskaraktär.

Boken skiljer sig från merparten av litteraturen inom området tack vare sitt branschöverskridande innehåll och generella tillämpningsområde. Boken har sedan den utkom i sin första upplaga hösten 2001 rönt stort intresse både inom näringslivet och inom universitetsvärlden. Idag används boken som obligatorisk kurslitteratur för mer än 20 kurser vid universitet i både Sverige och Finland.

Ny upplaga – väsentligt omarbetad

Den nya upplagan av boken innebär en kraftig omstrukturering, väsentlig omarbetning och utökning baserad på erfarenheter av ytterligare tio års praktiskt arbete, undervisning och forskning inom processområdet och där de tankegångar, koncept och metoder som ursprungligen presenterades har legat till grund. Någon har sagt att ”förändring är det enda konstanta” och bokens innehåll har naturligtvis anpassats till dagens verklighet och värderingar i näringsliv, offentlig sektor och andra typer av organisationer. I kanske ännu högre grad än tidigare räcker den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen inte till för att tillmötesgå dagens och morgondagens krav och förväntningar. Konkurrensen blir ständigt hårdare, utvecklingen snabbare, utrymmet för felsatsningar allt mindre och anpassningsförmågan allt viktigare. Inget kan rädda ens den mest framgångsrika organisation om den inte fortsätter utvecklas i snabb takt.

Köp boken

Processbaserad verksamhetsutveckling ges ut av Studentlitteratur. Boken är skriven av Anders Ljungberg, grundare av och VD för Trivector LogiQ, och Everth Larsson, professor em. vid Lunds Tekniska Högskola. Boken finns att köpa i bokhandeln men går också att beställa via Trivectors hemsida.

Beställ boken här ››