Loading...
Läst och tyckt2017-05-22T19:14:14+00:00

Läst och tyckt

Gärna tillit men först en fungerande helhet

Tillitsdelegationen har nu överlämnat sina rapporter till regeringen. Uppdraget har förenklat varit att ”föreslå modeller för hur en styrning baserad på tillit och kvalitativa mål kan utformas.” Utredningen kan ses som en motreaktion på senare [...]

19 juni 2018|Tags: , , |En kommentar

Att avstå från att fatta beslut är också ett beslut

Traditionellt har förändringar utretts noggrant innan de startats. Man har gjort kalkyler och nyttoanalyser och på olika sätt försökt bevisa att den förestående förändringen är mödan värd. Och ungefär så går det till idag också, [...]

13 juni 2018|Tags: , |Inga kommentarer
Visa fler inlägg