Presentation

Anders Ljungberg

Anders är konsult, forskare, inspiratör och författare med stort intresse för verksamheters förmåga att utvecklas och skapa värde. Han är särskilt intresserad av hur verksamheter kan ledas och utvecklas genom att processynsättet omsätts i praktiken. En konsekvent och framgångsrik användning av processynsättet innebär att olika former av gränser bryts ner eller överbryggas.

Under 1990-talet doktorerade Anders i processorientering vid LTH. Han har sedan dess fortsatt att utveckla teoribasen för processområdet genom att ständigt röra sig mellan praktik och teori.

Anders är grundare till och VD för Trivector LogiQ, ett dotterbolag i Trivectorkoncernen. Trivector LogiQ verkar för att stärka kundernas konkurrensförmåga genom att i nära samarbete, anpassa och implementera processbaserade lösningar för utveckling och ledning av verksamheter.

Under de senaste dryga två decennierna har Anders arbetat med åtskilliga av Sveriges mest namnkunniga organisationer. Tillsammans med kunder och kolleger har han löst diverse problem, frigjort möjligheter och väglett. Anders är ofta anlitad som föreläsare på konferenser, kick-offer, ledningsseminarier etc i syfte att inspirera, entusiasmera, vägleda och skapa förståelse för lednings- och utvecklingsfrågor.

Anders är tillsammans med Everth Larsson författare till boken Processbaserad verksamhetsutveckling, en modern klassiker inom området.

Anders intresse för ledningsfrågor, verksamhetsutveckling, processorientering, kundorientering och förändringsledning är stort. På en mera detaljerad (nördig?) nivå har han särskilt intresse för exempelvis processarkitektur, ledningsprocesser, framtidens ledningssystem,  styrning av verksamhetsutveckling, framtidens verksamhetsutveckling, processorienterat ledarskap och medarbetarskap, strategisk processledning och tvärorganisatorisk processorientering.

Oavsett sammanhang strävar Anders efter att med stort engagemang och baserat på ett processynsätt hjälpa verksamheter till en enklare och roligare väg till framtiden.

Anders Ljungberg