Mina föredrag

”Det blev väldigt lyckat. En massa positiv feedback från cheferna efteråt. Vi är verkligen i momentum av att börja göra nu.”
Chefer i större intresseorganisation
”Jag vill bara tacka för en bra och underhållande presentation idag. Innehållsmässigt så passade det mycket bra in och utgör ett viktigt underlag för fortsatt arbete.”
Ledningsgrupp för tjänsteproducerande verksamhet
”Anders is very knowledgeable of the subject and also passionate about it. He kept everyone involved.”
Processägare i multinationell industrikoncern

Skicka gärna en intresseförfrågan:

  Ditt namn

  Din epost

  Din förfrågan

  Intresserad av en enklare och roligare väg till framtiden?

  Jag anpassar alltid mina föreläsningar och seminarier efter målgruppen och sammanhanget, möjligheterna är stora att göra det inspel som just din verksamhet behöver. Oavsett ämne kan situationen och det grundläggande behovet variera:

  1. ”Inspirera oss, få oss att se nytt.”
  2. ”Öka vår förståelse, ge förutsättningar att planera och börja agera”
  3. ”Tillför energi, hjälp oss markera starten på vår förändring”
  4. ”Lär oss mer, nu ska vi genomföra”
  5. ”Låt oss tillsammans lägga grunden.” När föreläsningen övergår i workshop och min roll blir mer coachande och ert engagemang avgörande för resultatet.

  Formen varierar även med storleken på målgruppen. Interaktivitet och delaktighet är alltid möjligt men får lösas på olika sätt om gruppen består av 10 eller 100 personer.

  Det ämne jag brinner för är verksamheters utveckling, förändring, ledning och förmåga att skapa värde. Några exempel på titlar från senaste tiden (som inte är allt för kundspecifika och interna):

  • Se dig själv genom kunden
  • Bättre verksamhet med processorienterat ledarskap
  • Så gör processynsättet dig lönsam
  • How to run a project successfully – a change perspective
  • Management systems – learnings from the past & opportunities for the future

  Jag tar vanligen utgångspunkt i din verksamhets mål och utmaningar och hur ni kan öka er måluppfyllelse. Att endast ha kunskap att utföra något är bara begränsat värdefullt. Först när man också förstår och vill så finns det bra förutsättningar för att åstadkomma verklig förändring. Jag sätter stor ära i att tillföra energi och entusiasm, att belysa det oväntade och att förenkla det svåra – att erbjuda en enklare och roligare väg till framtiden.