I kundens skor – på riktigt (Boktips!)

Vid det här laget borde alla verksamheter vara präglade av kundfokus.  Att sätta kunden i centrum har blivit allt viktigare över en rad decennier, under senare år har betydelsen ökat närmast exponentiellt. Trots det är bristande kundfokus och kundförståelse alltjämt en av de grundläggande orsakerna till att verksamheter misslyckas. Och så riskerar det att förbli, [...]

Silor får folk att göra dumma saker – (Boktips!)

Gillian Tett är prisad journalist och bland annat kolumnist på Financial Times. Det kanske mest unika med Tett är att hon är socialantropolog, inte vanligt för de ämnen hon skriver om. Det är med socialantropologens ögon hon betraktar organisationer och det gör hennes bok The Silo Effect annorlunda och intressant. Verksamheters organisatoriska silor ses av [...]

Av |2020-08-20T12:46:05+02:0028 november 2019|Taggar: , , , |2 kommentarer

Är kvalitetssäkring och säkerställa svenskans fulaste ord? (Boktips!)

I boken ”Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde” görs ett välgörande angrepp på den mät- och uppföljningshysteri som råder i många verksamheter. Boken är en släkting till den mer kvantitativt inriktade Administrationssamhället. Författaren Jonna Bornemark tar utgångspunkt i några filosofer som verkade under renässansen. En av dessa är Nicholas Cusanas (1401-1464). Han delade [...]

Av |2020-08-20T12:47:05+02:007 maj 2019|Taggar: , , , |0 kommentarer

Engagera många i processorienteringen (Boktips!)

Det här är ett ovanligt inlägg för denna blogg, det innehåller nämligen helt oförtäckt reklam för en ny bok som jag skrivit tillsammans med min synnerligen gode vän Everth Larsson. I det långa loppet är processorienteringens fundament ett kunddrivet, effektivt, gränsöverskridande och engagerande samarbete i verksamhetens processer. Det är allas delaktighet och den vardagliga skillnaden [...]

Utvärderad till ineffektivitet och begravd i papper (Boktips!)

Ett intressant nyckeltal för en organisation är relationen mellan antal anställda som jobbar med kärnverksamhet och totalt antal anställda. De som inte tillhör kärnverksamheten ägnar sig åt att möjliggöra och stödja verksamheten (ek, HR, IT etc) och åt att leda, utveckla och utvärdera den. Ju större organisation desto mindre tid ägnas åt kärnverksamhet, av olika [...]

Av |2020-08-20T12:47:59+02:0018 oktober 2017|Taggar: , , , , , |0 kommentarer

Vad kan vi lära av Google? (Boktips!)

Det mesta som av de idéer och metoder som använts de senaste decennierna för att ”sätta fart på” en verksamhet har sitt ursprung i stereotypen Toyota, dvs i antingen Toyota självt eller i en Toyota-liknande verksamhet. Men ett minskande antal verksamheter identifierar sig med denna sorts stereotyp, så varifrån ska man då hämta sin inspiration? [...]

Av |2020-08-20T12:48:53+02:0012 januari 2017|Taggar: |0 kommentarer

Sjukvården är en flödesutmaning – anta den och bli rikligt belönad (Boktips!)

Sjukvården är till stora delar en flödesutmaning. Av alla flöden på ett sjukhus är det viktigaste patientflödet. Men det finns också betydande flöden av mediciner, förbrukningsmaterial, prover, textilier, mat, tvätt, avfall etc. Om dessa flöden inte fungerar blir mycket snart kärnverksamhet och patientflöde lidande. Det ger ökade risker, resursslöseri och produktionsbortfall. Vårdpersonal tvingas använda värdefull [...]

Av |2020-08-20T12:49:27+02:004 september 2016|Taggar: , , , |0 kommentarer

Varför arbetar vi? (Boktips!)

Frågan ska tolkas djupare och allvarligare än de spontana tankar som kan dyka upp hos de flesta en grå måndagsmorgon i november. Barry Schwartz har ägnat 40 år av sitt liv åt den här frågan och sammanfattar sina slutsatser i boken Why we work. Boken har i förhållande till tjockleken mängder av referenser och får anses [...]

Av |2020-08-20T12:50:59+02:0030 mars 2016|Taggar: , , , |0 kommentarer
Till toppen