Dags att göra verksamheten agil!

Verksamheter utsätts för allt mer likartade utmaningar. Nästan oavsett bransch så är omvandlingstrycket stort pga välbekanta trender som digitalisering, global konkurrens och kunder med mer makt än någonsin. Kunderna är välinformerade, jämför alternativen, förväntar sig individanpassade lösningar, bestämmer sig sent, ställer stora krav på en såväl snabb som felfri leverans och delar information om sina [...]