Sjukvården är en flödesutmaning – anta den och bli rikligt belönad (Boktips!)

Sjukvården är till stora delar en flödesutmaning. Av alla flöden på ett sjukhus är det viktigaste patientflödet. Men det finns också betydande flöden av mediciner, förbrukningsmaterial, prover, textilier, mat, tvätt, avfall etc. Om dessa flöden inte fungerar blir mycket snart kärnverksamhet och patientflöde lidande. Det ger ökade risker, resursslöseri och produktionsbortfall. Vårdpersonal tvingas använda värdefull [...]