Vilka skalnackdelar har din verksamhet?

Begreppet skalfördelar används för att beskriva de fördelar en verksamhet får om den lyckas öka sin försäljning och produktion utan att öka kostnadsmassan i samma omfattning. Med ökande volym minskar styckkostnaden per produkt då de fasta kostnaderna kan slås ut på fler enheter. Men får man alltid skalfördelar oavsett typ av verksamhet? Skalfördelar får man [...]