Ska vi förändra? Utveckla? Oavsett frågans relevans, logiska uppbyggnad eller faktabas så finns det i grunden bara ett sätt att säga ja, men oändligt med sätt att säga nej. Här kommer några sätt att säga nej.

  • vi får se
  • det är inte vårt ansvar
  • vi har redan bestämt oss för andra satsningar
  • det ryms inte i vår plan
  • det är inte rätt tidpunkt just nu
  • så fort vi får tid
  • vi kommer att titta på detta senare
  • vi vill se exempel på andra som gjort detta
  • vi behöver mer information/forskning innan vi kan fatta ett beslut
  • intressant idé, men vi måste väga för- och nackdelar noggrant först

Ja, det går att formulera det på 2000 sätt till. Att på olika sätt säga ”kanske” eller ”eventuellt längre fram” och därmed undvika ett rakt nej är ibland det enklaste sättet att bli av med folk. Dessutom undviks ofta diskussion, och fakta eller argument behöver inte ställas mot varandra. Fakta är obehagligt, då kan vem som helst visa sig ha rätt.

Seth Gobin tar upp problematiken i boken Tribes: We need you to lead us. “The largest enemy of change and leadership isn’t a ‘no.’ It’s a ‘not yet’. ‘Not yet’ is the safest, easiest way to forestall change. ‘Not yet’ gives the status quo a chance to regroup and put off the inevitable for just a little while longer. Change almost never fails because it’s too early. It almost always fails because it’s too late.