VUCA är en förkortning av orden volatility, uncertainty, complexity och ambiguity. På svenska motsvarar det ungefär instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. VUCA används för att beskriva den snabbföränderliga och svårbegripliga värld som mera vardagligt kan få oss att säga ”nu är det nästan galet!”

Nej, det stämmer VUCA är inget nytt begrepp. I verksamhetssammanhang slog det igenom fullt ut 2013-2014. Före dess finns en militär bakgrund som sträcker sig 25 år bak i tiden. Begreppet har då använts för att beskriva en snabbföränderlig och instabil värld som exempelvis kräver kortsiktighet och improvisationsförmåga.

Världen blir mer och mer VUCA. Trots det pågår i många verksamheter närmast ett förnekande av VUCA, i alla fall rent praktiskt. Kanske för att man är osäker på hur man ska hantera de nya utmaningarna. Ju mer en verksamhet påverkas av VUCA desto sämre fungerar de traditionella sätten att styra och driva verksamheten. Utsätts man för VUCA utan att veta hur det ska hanteras riskerar man bli rädd, osäker och paralyserad med en förkärlek för överförenklade lösningar.

Motgiftet beskrivs komprimerat ibland också med hjälp av VUCA; Vision, Understanding, Clarity och Agility. Förkortat och mycket förenklat så ger vision vägledning för nödvändiga snabba beslut. Beslut som sett isolerat ett och ett inte leder rakt fram, men väl aggregerat som ett mönster. Understanding (ja, det ser lite konstigt ut att jag använder de engelska orden men du får leva med det) ger bredare sammanhang och alternativa perspektiv. Clarity ger enklare och ärligare kommunikation. Slutligen ger agility en verksamhet lättrörlighet och flexibilitet.

VUCA har nog kommit till din verksamhet, det inledningsvis onormala har blivit det normala. Det krävs beredskap för det okända snarare än planering för det kända. Det krymper tidshorisonter och utmanar ledningssystemen. För den som är nyfiken, villig att se det nya och vågar utmana traditioner så är det kanske inget att vara rädd för?