0. Du är helt normal. Ganska få blir upphetsade av processkartor. Och det finns risk att du aldrig sett en bra.

  1. Bortglömd kund
    Processer är värdeskapande strukturer. Om kartan inte förmedlar detta, så är det en grafisk att-göra-lista och egentligen inte en processkarta.
  2. Bortglömd medarbetare
    Nytta, stöd, och användbarhet är nyckelord för processkartans roll i vardagen. Inget av detta uppnås utan intresse för medarbetarens behov. Olika typer av arbete ställer olika krav på processkartan.
  3. Apful utformning
    Processkartor är kommunikation, de måste vara snygga och lättillgängliga.