Det här är ett ovanligt inlägg för denna blogg, det innehåller nämligen helt oförtäckt reklam för en ny bok som jag skrivit tillsammans med min synnerligen gode vän Everth Larsson.

I det långa loppet är processorienteringens fundament ett kunddrivet, effektivt, gränsöverskridande och engagerande samarbete i verksamhetens processer. Det är allas delaktighet och den vardagliga skillnaden som gör processorientering framgångsrik. Med andra ord måste alla förstå och engageras i processorienteringen. Den helt nya boken Våga vinn – processorientering för alla tar utgångspunkt i just detta behov.

Trots att boken handlar om processorientering och verksamhetsutveckling så vänder den sig alltså till alla medarbetare. Våga vinn är också unik i sin form då den har två kompletterande delar. På vänstersidorna får läsaren följa hur restaurangen Emmas Kök med stort engagemang startas, vinner framgång och växer. Tillväxten och de utmaningar den för med sig driver Emmas Kök till att bli en mer och mer traditionell verksamhet, för att till sist bli präglad av de flesta av den funktionsorienterade organisationens hämmande egenskaper. Ett förändringsarbete startas då och tillsammans kämpar man sig tillbaka till sin idémässiga grund (som gav upphov till den tidigare framgången) men framförallt strävar man framåt, mot en välfungerande och engagerande processorienterad verksamhet. På högersidorna ges kommentarer och fördjupning för den som vill veta mer om verksamhetsutveckling och processorientering.

Det finns därmed olika sätt att läsa boken som totalt omfattar drygt 140 sidor. Den som vill begränsa sin tid får alla viktiga budskap och värdefull förståelse genom att helt enkelt läsa bara vänstersidorna (om utvecklingen för Emmas Kök). Därefter kan man egentligen kasta boken, eller ännu bättre ge den till någon annan. Alternativt fördjupar man sig genom att också läsa högersidorna. Ytterligare en möjlighet är att läsa vänstersidorna och efter intresse då och då ta stöd i högersidorna. Tröskeln för att komma igång att läsa är låg men bokens utformning och karaktär gör att den kan stödja läsarens utveckling en bra bit om intresset skulle växa efterhand.

Våga vinn kan användas på flera olika sätt, exempelvis:

  • som inspiration och stöd för den egna förståelsen för vad som driver verksamheter till att bli mer processorienterade och hur man då kan göra
  • som stöd för att tillsammans diskutera möjligheter i den egna verksamheten för att skapa en gemensam målbild och ge förslag till förändringar
  • som konkret stöd till medarbetare för att underlätta ett aktivt deltagande i processorienteringen av den egna verksamheten
  • för att befästa viktiga gemensamma värderingar i en redan processorienterad verksamhet och tillsammans identifiera hur verksamheten blir ännu bättre

Processorientering behöver liksom många andra typer av förändringar drivas såväl uppifrån som nerifrån. Våga vinn är tänkt att på ett lättsamt och enkelt sätt kunna bidra till allas motivation, kompetens och delaktighet för både processorientering och verksamhetsutveckling.

Du beställer boken hos alla de stora nätbokhandlarna eller från Trivector (klicka här!). För större kvantiteter (tresiffriga antal och uppåt), hör av dig för prisuppgift.